strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

LUBELSKIE = PRZEDSIĘBIORCZE

5 października 2017

Pragniemy poinformować, iż od listopada 2017 r. Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpocznie realizację projektu „Lubelskie=Przedsiębiorcze”.

 

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy niepracujących mieszkańców woj. lubelskiego w wieku 30 lat i więcej, kwalifikujących się do min. jednej z poniższych grup:

  • kobiety
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.
     

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  • Szkolenia i doradztwo m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, księgowości, analizy rynku itp.
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej.
  • Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych szkoleń specjalistycznych oraz w postaci finansowej.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy przesłanie krótkiej informacji mailowej zawierającej Państwa dane kontaktowe na adres LP@csi.info.pl. Skontaktujemy się z Państwem po uruchomieniu rekrutacji. Jednocześnie zastrzegamy, iż przesłanie ww. informacji nie jest równoznaczne z dokonaniem zgłoszenia do projektu jak również nie daje pierwszeństwa udziału w projekcie.

Informacja o rekrutacji zostanie także zmieszczona na naszej stronie internetowej: www.csi.info.pl.

wstecz