strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Projekty EFS

http://projekty.euro-forum.com.pl/moj-biznes/


Projekty z województwa LUBELSKIEGO dla osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.
Do udziału zapraszamy
osoby niepełnosprawne,pozostające bez zatrudnienia.
W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,
indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania,
szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.

 
 

Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.
Do udziału zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne oraz bierne zawodowo,
spełniające kryteria wymienione na stronie www projektu.
W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy.

 

Projekt „WŁĄCZAMY LUBELSKIE" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.
Do udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
pozostające bez zatrudnienia i mieszkające na terenie województwa lubelskiego.
W ramach projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia zawodowe,
staże, pośrednictwo pracy oraz wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

 Projekt „KLUCZ DO SUKCESU" realizowany jest przez Centrum Szkolen i Innowacji
w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej na terenie województwa lubelskiego.
Do udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia,
mieszkające na terenie województwa lubelskiego.
W ramach projektu oferujemy: poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
szkolenia zawodowe i komputerowe, staże i pośrednictwo pracy.

 


Pozostałe projekty z województwa LUBELSKIEGOProjekt "AKCJA AKTYWIZACJA" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.
Do udziału zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia nie posiadające zatrudnienia.
W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 


Projekt "WYKWALIFIKOWANA KADRA LUBELSZCZYZNY" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału zapraszamy osobypowyżej 30 roku życia nie posiadające zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.
 Projekt "Mój Biznes" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego we współpracy z Euro-Forum Marek Gudków. Do udziału zapraszamy niepracujące kobiety powyżej 30 roku życia. W ramach projektu oferujemy: jednorazowe wsparcie inwestycyjne na start w wysokości do 23 000,00 zł; finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy w wysokości 1 850 zł miesięcznie; specjalistyczne indywidualne doradztwo i mentoring prowadzone przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej polegające na wsparciu funkcjonowania firmy oraz zwiększenia jej szans na danym rynku.
 

Projekt "Droga do zatrudnienia" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału zapraszamy osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.
 
Projekt "YOUTH = POWER!" realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.
Do udziału zapraszamy osoby poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają
zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb,
doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 
Projekt "LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji" realizowany jest
na terenie województwa lubelskiego. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 25 roku życia
z maksymalnie średnim wykształceniem. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego kończące się zewntrznym egzaminem i dające możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego.

 


Projekty z województwa MAZOWIECKIEGO
Projekt „ZAKTYWIZOWANE MAZOWIECKIE" realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.
Do udziału zapraszamy osoby bierne zawodowo
w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące
teren województwa mazowieckiego.
W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe i językowe, pośrednictwo pracy oraz staże.


Projekty z województwa WIELKOPOLSKIEGOProjekt „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej" realizowany jest na terenie
województwa wielkopolskiego. Do udziału zapraszamy
osoby bierne zawodowo. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe oraz staże.

 Projekt „Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego" realizowany jest na terenie
województwa wielkopolskiego. Do udziału zapraszamy osoby niepracujące, w wieku 30 lat lub więcej
oraz mieszkające na terenie miasta Poznania lub jednego z poniższych powiatów:
poznańskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego, wągrowieckiego, średzkiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, śremskiego, kościańskieg . W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe i językowe, pośrednictwo pracy oraz staże.

 


Projekty z województwa ŚLĄSKIEGO
Projekt "PRACA? LUBIĘ TO!" realizowany jest na terenie województwa śląskiego.
Do udziału zapraszamy osoby poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają
zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb,
doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 Projekt „Czas na rozwój!” realizowany jest na terenie województwa śląskiego.
Do udziału zapraszamy
osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie, posiadające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w wieku 30 lat lub więcej oraz mieszkające na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia, pośrednictwo pracy oraz staże.

 

Projekt "Aktywizacja z POWERem" realizowany jest na terenie województwa śląskiego.
Do udziału zapraszamy osoby zatrudnione w wieku 25 lat i więcej, mieszkające lub pracujące na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy języka angielskiego oraz szkolenia z zakreu umiejętności komputerowych.

 


Projekty z województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Projekt "Rozwój z POWERem" realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego.
Do udziału zapraszamy osoby niepracujące, które nie ukończyły 30 lat i mieszkają na terenie woj. świętokrzyskiego. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 


Projekty z województwa POMORSKIEGOProjekt "KURS NA PRACĘ" realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.
Do udziału zapraszamy osoby poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się, są bierne
zawodowo i mieszkają na terenie województwa pomorskiego. W ramach projektu oferujemy:
identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.