O projekcie

Projekt „Kompetencje XXI wieku” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach na terenie województwa lubelskiego z zakresu:

 • Zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programów IT,
 • Negocjacji handlowych,
 • Analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • MCSA. SQL Serwer 2012,
 • MCSA. Windows Serwer 2012.
   

Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Uczestnicy projektu:

Pracownicy oraz Przedsiebiorcy sektora MIKROPRZEDSIĘBIORSTW z terenu woj. lubelskiego. Grupę docelową stanowią głównie przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 POKL oraz Działania 8.1.2. POKL w latach 2007-2011 organizowane przez WMWL w Lublinie (80%).

Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL – stan na dzień 31 października 2012r. – www.efs.lubelskie.pl

Oferowane szkolenia:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programów IT(48h)
 • Negocjacje handlowe (48h)
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (48h)
 • MCSA. SQL Serwer 2012 (130 h)
 • MCSA. Windows Serwer 2012 (130 h)


Szkolenia będą realizowane w trybie weekendowym oraz na tygodniu popołudniami.

efs

efs