Strona Główna

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie
„Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej”


Jeśli:

 • jesteś osobą niezatrudnioną
 • jesteś osobą powyżej 29 roku życia
 • zamieszkujesz na terenie województwa świętokrzyskiego
   

... weź udział w projekcie, który pozwoli Ci zdobyć nowe kwalifikacje i zatrudnienie. 
 Podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź zatrudnienie otrzymując wsparcie z zakresu:

 • Identyfikacji potrzeb (6 godz./os) uwzględniającą potrzeby, cele oraz palny zawodowe.
   
 • Poradnictwa zawodowego – indywidualne (4 godz./os) i grupowe (16 godz./grupę) spotkania z  doradcą zawodowym w trakcie całej ścieżki trwania projektu. Spotkania będą miały na celu uzyskaniu profesjonalnej pomocy w zakresie planowania ścieżki kariery.
   
 • Trzymiesięcznych staży zawodowych.
   
 • Pośrednictwa pracy (4 godz./os).
   
 • Szkoleń zawodowych (100 godz./grupę) z zakresu:

1. Organizacja ruchu turystycznego
2. Jakość obsługi w turystyceW ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie  (udział w usłudze identyfikacji potrzeb, poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkolenia, stażu zawodowego, pośrednictwa pracy)
 • stypendium szkoleniowe
 • catering (lunch i przerwa kawowa) podczas szkolenia
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe i niezbędne podręczniki
 • certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW.
   


Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 12, lok. 807, 25-510 Kielce
tel. kom.: 690 449 880
e-mail: akademiaswietokrzyska@csi.info.pl


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.