Strona Główna

Jesteś osobą niepełnosprawną pozostającą bez zatrudnienia, poszukującą pracy
lub bierną zawodowo, zamieszkującą na terenie województwa lubelskiego
i chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w programie aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz podjąć zatrudnienie?

Zgłoś się do projektu „Klucz do sukcesu”!

Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 2h/os) oraz zawodowe (śr. 10h/os), zakończone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, grupowe wsparcie psychologiczne (30h/gr) oraz zawodowe (12h/gr), a także indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 6h/os). Ponadto Uczestnicy/Uczestniczki mogą wziąć udział w wybranym szkoleniu komputerowym (25h) oraz szkoleniu zawodowym (120h) z proponowanych poniżej tematów:

 • Kosmetyczka
 • Fryzjer
 • Opiekun osoby starszej
 • Ochrona mienia
 • Archiwizacja
 • Magazynier
 • Kadry i płace.


Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 4 miesięcznych staży zawodowych.

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych/psychologów oraz pośredników pracy
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.