AKTUALNOŚCI

09.02.2018 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym ostatnia grupa szkoleniowa przystąpi do egzaminu zewnętrznego VCC (Vocational Competence Certificate). Uczestnicy szkolenia pn. Grafik komputerowy będą mieli szansę zdobyć certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji zawodowych. Jednocześnie informujemy, że realizujemy wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, które ułatwi znalezienie zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie.


08.01.2018 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym dziesiąta i zarazem ostatnia grupa uczestników projektu rozpoczęła  szkolenie pn. Grafik komputerowy. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się obsługi dwóch programów graficznych – Adobe Photoshop i Corel Draw. Szkolenie będzie trwało 120 godz. (15 dni x 8 godz.), po szkoleniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego VCC i będą mieli szansę zdobyć certyfikat potwierdzający nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.


04.12.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję szkolenia zawodowego pn. Grafik komputerowy. 10 uczestników podniesie swoje umiejętności i nabędzie kwalifikacje zawodowe z zakresu grafiki komputerowej. Uczestnicy wezmą udział w 120 godzinnym szkoleniu zawodowym, które przygotuje ich do trzymiesięcznego stażu zawodowego zgodnego z tematyką szkolenia. Życzymy owocnej nauki.


02.11.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym VIII grupa szkoleniowa rozpoczęła szkolenie pn. Grafik komputerowy. Uczestnicy przez kolejnych 15 dni będą uczyć się obsługi dwóch programów graficznych Adobe Photoshop i Corel Draw. Po szkoleniu kursanci przystąpią do egzaminu zewnętrznego VCC i będą mieli szansę zdobyć certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji zawodowych. Uczestnicy szkoleń zawodowych zostaną objęci również wsparciem pośrednika pracy.


14.10.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że w dniach 16-17 października 2017 r. odbędzie się Grupowe poradnictwo zawodowe. Udział w zajęciach pozwoli Uczestnikom i Uczestniczkom na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, z dużą ilością ćwiczeń pomagających w aktywizacji zawodowej.


22.09.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że 25 września 2017 r. rozpoczynamy kolejne szkolenie pn. Grafik komputerowy. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się obsługi dwóch programów graficznych – Adobe Photoshop i Corel Draw. Szkolenie będzie trwało 120 godz. (15 dni x 8 godz.), po szkoleniu uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego VCC i będą mieli szansę zdobyć certyfikat potwierdzający nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.


25.08.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. odbędzie się szkolenie pn. Projektowanie stron www. Uczestnicy podwyższą swoje umiejętności i nabędą kwalifikacje zawodowe z zakresu projektowania, uaktualniania i rozbudowy stron www. Szkolenie będzie trwało 120 godz. (15 dni x 8 godz.) i przygotuje kursantów do trzymiesięcznego stażu zawodowego zgodnego z tematyką szkolenia.


04.07.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym ruszyła kolejna grupa szkoleniowa. Uczestnicy przez kolejnych 15 dni będą zgłębiać wiedzę z grafiki komputerowej. Po szkoleniu kursanci przystąpią do egzaminu zewnętrznego VCC i będą mieli szansę zdobyć certyfikat potwierdzający nabycie nowych kompetencji zawodowych.


22.06.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że w dniach 21 i 22 czerwca 2017 r. odbędzie się Grupowe Doradztwo Zawodowe. Udział w zajęciach pozwoli Uczestnikom i Uczestniczkom na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, z dużą ilością ćwiczeń pomagających w aktywizacji zawodowej.


01.06.2017 r.
INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 13 grudnia 2016 r. dotyczące wyboru doradców zawodowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został nastepujący Wykonawca: Cz. 1 – Tężycka Aleksandra, Cz. 2 – Ziętek Małgorzata, Cz. 3 – Akademia Biznesu Zyta Klonowska.

W związku z odstąpieniem wybranego Wykonawcy w ramach cz.3 Pani Zyty Klonowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Biznesu Zyta Klonowska przedmiotowe zamówienie zostało udzielone kolejnemu Wykonawcy, który w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów tj. Pani Katarzynie Porębskiej.


24.05.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 24 maja 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego „Projektowanie stron www”. Uczestnicy oraz Uczestniczki podwyższą swoje umiejętności i nabędą kwalifikacje zawodowe z zakresu projektowania, uaktualniania i rozbudowy stron www. Szkolenie będzie trwało 120 godz. (15 dni x 8 godz.), przygotuje Uczestników oraz Uczestniczki do trzymiesięcznego stażu zawodowego zgodnego z tematyką szkolenia. Harmonogram zajęć znajduje się TUTAJ. Życzymy owocnej nauki!


15.05.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że w dniach 11 i 12 maja 2017 r. odbyło się Grupowe Doradztwo Zawodowe. Zajęcia miały na celu przygotowanie Uczestników oraz Uczestniczek do podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy. Udział w warsztatach pozwolił na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach. W trakcie zajęć Uczestnicy oraz Uczestniczki określili swoje umiejętności i cele zawodowe oraz przygotowali się do poszukiwania i podjęcia pracy.


10.04.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym 10.04.2016 r. rozpoczęło się szkolenie „Grafik komputerowy”, 10 uczestników podniesie swoje umiejętności i nabędzie kwalifikacje zawodowe z zakresu grafiki komputerowej. Uczestnicy wezmą udział w 120 godzinnym szkoleniu zawodowym, które przygotuje ich do trzymiesięcznego stażu zgodnego z tematyką szkolenia. Harmonogram zajęć znajduje się TUTAJ. Uczestnicy szkoleń zawodowych zostaną objęci również wsparciem pośrednika pracy. Życzymy owocnej nauki.


03.03.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. realizujemy szkolenie zawodowe „Projektowanie stron www”. 9 Uczestników podniesie swoje umiejętności i nabędzie kwalifikacje zawodowe z zakresu projektowania stron www. Uczestnicy wezmą udział w 120 godzinnym szkoleniu, które przygotuje ich do trzymiesięcznego stażu zgodnego z tematyką szkolenia. Harmonogram zajęć znajduje się TUTAJ.


09.02.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że w dniach 10 i 11 lutego odbędzie się Grupowe Doradztwo Zawodowe. Zajęcia mają na celu przygotowanie Uczestników/czek do podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy o rynku pracy, informacji jak szukać pracy, a przede wszystkim jak być aktywnym i skutecznym w tych działaniach. W trakcie zajęć Uczestnicy/czki określą swoje umiejętności i cele zawodowe oraz przygotują się do poszukiwania i podjęcia pracy.


20.01.2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że od 19 stycznia 2017 r. realizujemy szkolenie zawodowe „Grafik komputerowy”. 10 uczestników podniesie swoje umiejętności i nabędzie kwalifikacje zawodowe z zakresu grafiki komputerowej. Uczestnicy wezmą udział w 120 godzinnym szkoleniu zawodowym, które przygotuje ich do trzymiesięcznego stażu zgodnego z tematyką szkolenia. Harmonogram zajęć znajduje się TUTAJ.


30.12.2016 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż postępowanie z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczące wyboru dostawcy usług cateringowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.


30.12.2016 r.
INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 13 grudnia 2016 r. dotyczące wyboru dostawcy usług szkoleniowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został nastepujący Wykonawca: Cityschool s.c. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski.


30.12.2016 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż postępowanie z dnia 8 grudnia 2016 r. dotyczące wyboru dostawcy usług cateringowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.


30.12.2016 r.
INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 22 listopada 2016 r. dotyczące wyboru doradców zawodowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został nastepujący Wykonawca: Cz. 1 - nierostrzygnięta - brak ofert, Cz. 2 - unieważniona, Cz. 3 - unieważniona, Cz. 4 - Monika Zagórska, Cz. 5 - Monika Zagórska,


30.12.2016 r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informujemy, iż postępowanie z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczące wyboru dostawcy usług cateringowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.


30.12.2016 r.
INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 16 listopada 2016 r. dotyczące wyboru doradców zawodowych w ramach projektu "Kurs na pracę" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został nastepujący Wykonawca: Cz. 1 - Małgorzata Ziętek, Cz. 2 - Marta Krużyńska, Cz. 3 - Magdalena Chmielewska, Cz. 4 - Magdalena Chmielewska.


20.12.2016 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


20.12.2016 r.
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!


19.12.2016 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że 19.12.2016 rozpoczynamy realizację Doradztwa zawodowego indywidualnego. Podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą weryfikować ustalenia z Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram spotkań z doradcami można znaleźć TUTAJ.


13.12.2016 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ. Załącznik nr 5 do zapytania można pobrać TUTAJ.


13.12.2016 r.
WYBÓR DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


08.12.2016 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


05.12.2016 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że 05.12.2016 rozpoczynamy realizację Identyfikacji potrzeb Uczestników Projektu, zakończoną utworzeniem Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram spotkań z doradcami można znaleźć TUTAJ.


22.11.2016 r.
WYBÓR DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załaczników znajduje się TUTAJ.


17.11.2016 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


16.11.2016 r.
WYBÓR DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa zawodowego w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załaczników znajduje się TUTAJ.


14.11.2016 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Kurs na pracę” rozpoczęliśmy spotkania rekrutacyjne, które mają na celu określenie predyspozycji i motywacji potencjalnych Uczestników do udziału w projekcie. Po zakwalifikowaniu do projektu, Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie zaproponowana zindywidualizowana ścieżka wsparcia, wynikająca z opracowanego Indywidualnego Planu Działania. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem we wsparciu do składania dokumentów zgłoszeniowych w Biurze Projektu.


14.10.2016 r.
WYBÓR SAL SZKOLENIOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych w ramach projektu "Kurs na pracę". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


01.09.2016r
INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Serdecznie zachęcamy wszystkich Pracodawców do zgłaszania w Biurze Projektu zapotrzebowania na stażystów. Przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru odpowiedniej osoby będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się z życiorysami zawodowymi Kandydatów i Kandydatek oraz do spotkania się z nimi osobiście. Pragniemy podkreślić, iż do naszego projektu trafiają osoby niezwykle zmotywowane do podjęcia zatrudnienia, które w ramach wsparcia projektowego zostają wyposażone w profesjonalną wiedzę i umiejętności pożądane na rynku pracy. Stażyści będą pracowali w Państwa Firmie aż 3 miesiące, a Państwo w tym czasie nie będziecie ponosić żadnych kosztów związanych z ich zatrudnieniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  572 294 642.


01.09.2016r
REKRUTACJA DO PROJEKTU

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza serdecznie do udziału w projekcie „Kurs na pracę”. Rekrutacja już trwa! Jeśli jesteś osobą w wieku 15-29 lat, pozostajesz bez zatrudnienia i zamieszkujesz teren województwa pomorskiego to zapraszamy Cię do udziału w projekcie.

Do udziału w Projekcie szczególnie zapraszamy: kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w zakladce DO POBRANIA. Zapisy i szczegółowe informacje w Biurze Projektu Centrum Szkoleń i Innowacji, przy ul. Grunwaldzkiej 76/78, lok. 427 (IV piętro), 80-244 Gdańsk, pod numerem telefonu: 572 294 642. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.