OFERTA PROJEKTOWAW ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:1. IDENTYFIKACJA/OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (śr. 8 h/os.)

Obejmuje:

 • określenie potrzeb i oczekiwań Uczestników/czek,
 • analizę kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji zawodowych wraz z dostosowaniem ich do ofert pracy,
 • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.

Planowany okres realizacji: LISTOPAD 2016 r. - LISTOPAD 2017 r.2. DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE (śr. 6 h/os.)

Obejmuje:

 • realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,
 • wzmocnienie i weryfikację ustaleń z etapu Identyfikacji,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.

Planowany okres realizacji: LISTOPAD 2016 r. - LISTOPAD 2017 r.3. DORADZTWO ZAWODOWE GRUPOWE (12 h)

Obejmuje:

 • zasady funkcjonowania na rynku pracy,
 • techniki i metody poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych
 • analiza barier w funkcjonowaniu na rynku pracy,
 • techniki autoprezentacji, motywacji, komunikacji,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu.

Planowany okres realizacji: LISTOPAD 2016 r. – SIERPIEŃ 2017 r.4. POŚREDNICTWO PRACY (śr. 4 h/os.)

Obejmuje:

 • poszukiwanie pracodawców do odbycia stażu,
 • poszukiwanie ofert pracy,
 • nawiązywanie kontaktu oraz organizacja spotkań z pracodawcami.

Planowany okres realizacji: LISTOPAD 2016 r. –  LUTY 2018 r.4. WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE (120 h)

 • Magazynier
 • Pracownik Call-Center
 • Projektowanie stron www
 • Grafik komputerowy
 • Kadry i płace
 • Księgowość MŚP
 • Specjalista ds. usług turystycznych


Szkolenia będą realizowane w trybie dziennym (śr. 8 godzin dydaktycznych/dziennie). Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym z możliwością uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.

Planowany okres realizacji szkoleń:

 • I EDYCJA: od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r.
 • II EDYCJA: od marca do maja 2017 r.
 • III EDYCJA: od czerwca do sierpnia 2017 r.
 • IV EDYCJA: od września do listopada 2017 r.
   

 
5. STAŻ ZAWODOWY
(3 miesiące)

Uczestnicy/czki nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestnicy/czki stażu otrzymają stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

Planowany okres realizacji: MARZEC 2017 r. – LUTY 2018 r.