AKTUALNOŚCI


28 lipca 2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 13.07.2017 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski, ul. Reymonta 30, 45-072 Opole.20 lipca 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 13.07.2017 R.

Zamieszczamy pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 13.07.2017 r. dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Plik znajduje się TUTAJ.13 lipca 2017 r.
WYBÓR WYKONAWCY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD A1 DO C2 - ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.13 lipca 2017 r.
WYBÓR WYKONAWCY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD A1 DO C2 - ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03.07.2017 r. z późn. zm. dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych", informujemy, iż postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności pozostało nierozstrzygnięte. Procedura dot. wyboru w/w Wykonawcy zostanie powtórzona.7 lipca 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 3.07.2017 R.

Zamieszczamy pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 03.07.2017 r. dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Plik znajduje się TUTAJ.7 lipca 2017 r.
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD A1 DO C2 - ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Informujemy, iż z dniem 7 lipca 2017r. zmienie ulega treść zapytania z dnia 3 lipca 2017r. na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Aktualne zapytanie ofertowe można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ. Wykaz zmian znajduje się TUTAJ.3 lipca 2017 r.
WYBÓR WYKONAWCY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD A1 DO C2 - ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.30 czerwca 2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

W ostatnim przedwakacyjnym miesiącu uruchomiliśmy kolejną grupę szkoleniową z języka angielskiego w Katowicach na poziomie B1.

Zajęcia rozpoczęli również uczestnicy/czki kursu komputerowego na poziomie A w Brennej. Celem szkolenia jest wzrost umiejętności w zakresie ICT oraz nabycie poziomu biegłości komputerowej na określonym poziomie. Uczestnicy zostaną przygotowani do egzaminu potwierdzonego certyfikatem. Uczestnikom życzymy powodzenia.

W trybie ciągłym prowadzona jest rekrutacja do udziału w projekcie „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”, zarówno na zajęcia językowe jak i komputerowe. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu.27 czerwca 2017 r.
WYBÓR WYKONAWCY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD A1 DO C2 - ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 06.06.2017 r. dot. wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych", informujemy, iż postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności pozostało nierozstrzygnięte. Procedura dot. wyboru w/w Wykonawcy zostanie powtórzona.12 czerwca 2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 24.05.2017 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej w Lublinie, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin – dla której organem prowadzącym jest Fundacja ECCC.6 czerwca 2017 r.
SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 06.06.2017 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – w ramach projektu „ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”.

Informujemy, że w w/w zapytaniu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska w Części V „Termin realizacji zamówienia”:

JEST: lipiec 2017 – 30 kwietnia 2017

POWINNO BYĆ: lipiec 2017 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Sprostowanie znajduje się TUTAJ.6 czerwca 2017 r.
WYBÓR WYKONAWCY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD A1 DO C2 - ZGODNIE Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej od A1 do C2 - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.17 maja 2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

W maju w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” zajęcia realizowane są w 22 grupach szkoleniowych na poziomach od A1 do B2. Wszyscy uczestnicy/czki przed przystąpieniem do udziału w projekcie wypełniają test plasujący, który pozwala określić poziom wiedzy i przyporządkować uczestnika/czkę do odpowiedniej grupy na właściwym dla niego/niej poziomie zaawansowania. 30 marca 2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Marzec to czas uruchamiania kolejnych grup szkoleniowych w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych”. W tym miesiącu zajęcia rozpoczęły się w Żorach (grupy na poziomie A1 i A2),  Ustroniu (poziom B1), Bielsku-Białej (poziomy A1 oraz A2), Katowicach (poziom B1). Wszyscy Uczestnicy i Uczestniczki projektu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, dzięki którym mogą utrwalać w domach wiedzę zdobytą na zajęciach.

Celem szkoleń jest wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz nabycie poziomu biegłości językowej na określonym poziomie. Uczestnicy zostaną przygotowani do międzynarodowego egzaminu językowego potwierdzonego certyfikatem. Uczestnikom życzymy powodzenia.3 marca 2017 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20 lutego 2017 r. dot. wyboru Wykonawcy na realizację (poczęstunek – przerwy kawowe) w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych", informujemy, iż postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności pozostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert.23 lutego 2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 06 lutego 2017 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na zakup kompletów materiałów dydaktycznych (podręczników z płytą CD i ćwiczeń językowych) do nauki języka angielskiego w ramach projektu "ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka jawna.20 lutego 2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

W ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” uruchomiliśmy zajęcia w ramach pierwszej grupy szkoleniowej  z języka angielskiego na poziomie A2 w Częstochowie, na poziomie A1 w Żorach, Katowicach na poziomie A1 oraz na poziomie A2 w Ustroniu. Uczestniczkom i uczestnikom życzymy owocnej nauki.20 lutego 2017 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług usług cateringowych (poczęstunek – przerwy kawowe) w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.16 lutego 2017 r.
KONTYNUACJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 6.02.2017 R.

Zamieszczamy kontynuację pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 06.02.2017 r. dotyczącego wyboru dostawcy na zakup kompletów materiałów dydaktycznych (podręczników z płytą CD i ćwiczeń językowych) do nauki języka angielskiego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Plik znajduje się TUTAJ.14 lutego 2017 r.
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. przedmiotu zamówienia w ramach zapytania ofertowego na zakup kompletów materiałów dydaktycznych (podręczników z płytą cd i ćwiczeń językowych) do nauki języka angielskiego w ramach projektu  „ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” z dnia 06.02.2017 r., Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 20 lutego 2017 r.14 lutego 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 6.02.2017 R.

Zamieszczamy pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 06.02.2017 r. dotyczącego wyboru dostawcy na zakup kompletów materiałów dydaktycznych (podręczników z płytą CD i ćwiczeń językowych) do nauki języka angielskiego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Plik znajduje się TUTAJ.14 lutego 2017 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 23 grudnia 2016 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych w ramach projektu "ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński.7 lutego 2017 r.
Z ŻYCIA PROJEKTU

Informujemy, że w ramach projektu „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” uruchomiliśmy już pierwsze szkolenia z języka angielskiego. Zajęcia rozpoczęły grupy na poziomie A1, A2, B1 i B2 w Katowicach oraz Bielsku – Białej. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom życzymy owocnej nauki.6 lutego 2017 r.
WYBÓR DOSTAWCY KOMPLETÓW MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (podręczników z płytą CD i ćwiczeń jezykowych) DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawę kompletów materiałów dydaktycznych (podręczników z płytą CD i ćwiczeń jezykowych) do nauki języka angielskiego w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.9 stycznia 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 23.12.2016 R.

Zamieszczamy pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 23.12.2016 r. dotyczącego wyboru dostawcy usług szkoleniowych w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Plik znajduje się TUTAJ.23 grudnia 2016 r.
WYBÓR DOSTAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ. Załącznik nr 4 do zapytania można pobrać TUTAJ.20 grudnia 2016 r.
WESOŁYCH ŚWIAT!!!15 grudnia 2016 r.
PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ REKRUTACJI

Serdecznie zaczęcamy wszystkie osoby pragnące podnieść swoje umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku angielskim lub obsługi komputera do składania dokumentów zgłoszeniowych. Szczegółowe informacje:

  • KATOWICE: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, tel.: 512 058 626; e-mail: sakk_katowice@csi.info.pl
  • ŻORY: ul. Rynek 4, 44-240 Żory, tel.: 32 475 22 16; e-mail: sakk_zory@csi.info.pl
  • CZĘSTOCHOWA: ul. Kilińskiego 5, 42-200 Częstochowa, tel.: 535 222 116; sakk_czestochowa@csi.info.pl
  • BIELSKO-BIAŁA: ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 500 425 385, sakk_bielskobiala@csi.info.pl
     


24 listopada 2016 r.
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Pragniemy poinformować, iż w zakładce DOKUMENTY znajdują się dokumenty zgłoszeniowe. Należy je wydrukować i złożyć w jednym z biur regionalnych (osobiście lub przesłać pocztą).15 listopada 2016 r.
POSZUKUJEMY LEKTORÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (np. filologia angielska);
- min. 2 lata udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z języka angielskiego lub min. 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych z wyżej wskazanego zakresu;
- duża dyspozycyjność  (praca z osobami dorosłymi, zajęcia będą odbywać się w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w weekendy);
- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych.

Wszystkich zainteresowanych kandydatów, spełniających przedstawione wymagania zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: sakk@csi.info.pl.4 listopada 2016 r.
ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 1 listopada 2016 r. rozpoczeliśmy realizację projektu "Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych". Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące z województwa śląskiego. W ramach projektu realizowane będą szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia informatyczne kończące się egzaminem zewnętrznym dającym możliwość uzyskania mędzynarodowego certyfikatu.

Już wktótce w zakładce DOKUMENTY będzie można znaleźć formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu. Rekrutacja prowadzona będzie w KATOWICACH (ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, tel.: 512 058 626), CZĘSTOCHOWIE (ul. Kilińskiego 5, 42-200 Częstochowa, tel.: 535 222 116), ŻORACH (ul. Rynek 4, 44-240 Żory, tel.: 32 475 22 16), BIELSKU-BIAŁEJ (ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 500 425 385).

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 512 058 626 lub pisząc na adres sakk@csi.info.pl. Serdecznie zachęcamy do kontaktu!