REKRUTACJAProces rekrutacji składa się z następujących etapów:I etap

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
b) Wypełnienie i dostarczenie do jednego z Biur oryginału Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Dokumenty należy składać na jeden z poniższych adresów:

Biuro projektu: ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.

Biura regionalne:

 • ul. Podwale 12, 47-400 Racibórz (siedziba Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Raciborzu);
 • ul. Kilińskiego 5, 42-200 Częstochowa (siedziba Szkoły Językowej STM);
 • ul. Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała.


Dokumenty zgłoszeniowe można składać:II etap                            

 • Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.
 • Diagnoza specyficznych potrzeb Kandydata/Kandydatki.
 • Weryfikacja wiedzy i umiejętności w zakresie języka angielskiego lub umiejętności informatycznych.


Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o:

a) kryteria obligatoryjne:

 • status osoby pracującej;
 • status osoby pracującej lub mieszkającej na terenie województwa śląskiego;
 • wiek 25 lat i więcej.
   

b) kryteria uzupełniające, tj. przynależność do jednej z grup:

 • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie);
 • osoby z terenów wiejskich.


Priorytetowo do udziału w projekcie kwalifikowane będą następujące grupy osób:

 • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby z terenów wiejskich. 
   


Informacje dodatkowe:

 • Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2019 r.
 • W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
 • W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowe.
 • Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).