Strona Główna

Centrum Szkoleń i Innowacji
zaprasza do udziału w projekcie "Czas na rozwój!"

 Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie nastepujące warunki:

 • są w wieku 30 lat i więcej,
 • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej,
 • mieszkają na terenie województwa śląskiego,
 • posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.
   


W procesie kwalifikacji do udziału w projekcie dodatkowo punktowane będą kandydatury:

 • osób długotrwale bezrobotnych (przewidziano min. 30% miejsc),
 • kobiet (przewidziano min. 60% miejsc),
 • osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (przewidziano min. 2% miejsc).
   


W ramach projektu każdy uczestnik/każda uczestniczka będzie mógł/mogła zrealizować zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia, na którą złożą się:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • grupowe doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • jedno ze szkoleń z zakresu: rachunkowość i księgowość, kadry i płace, kosmetyczka, obsługa klienta, grafika komputerowa,
 • jedno ze szkoleń z zakresu: zarządzania czasem, autoprezentacji,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.


Zajęcia prowadzone będą w budynkach i pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel. kom.:
572 294 642
e-mail: cnr@csi.info.pl

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.