Strona Główna

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
"PODKARPACKA AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH"


 

 • Jesteś z województwa podkarpackiego?
 • Chcesz nauczyć się języka ANGIELSKIEGO lub NIEMIECKIEGO?

  Zgłoś się już dzisiaj do projektu "Podkarpacka Akademia Kompetencji Językowych.

  W ramach naszego projektu będziesz mógł CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE
  wziąć udział w kursach JĘZYKA ANGIELSKIEGO lub NIEMIECKIEGO oraz podejść do egzaminu końcowego dającego możliwość uzyskania MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE BĘDZIE DLA CIEBIE
  CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!


  ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZISIAJ!
  LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!


   


Celem projektu jest wzrost ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych u 210 os. dorosłych, mieszczących się w poniższych grupach:

 • osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego.


Głównym efektem realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji/kompetencji przez 210 uczestników/uczestniczek projektu.

Grupę docelową projektu stanowią osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego, kóre ukończyły 25 lat i posiadają maksymalnie średnie wyksztalcenie lub osoby, które ukończyły 50 lat - niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Dodatkowo Uczestniczki/Uczestnicy muszą wpisywać się
w min. jedną z poniższych grup:

 • osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy,
 • osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
  i wychowaniem dziecka,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres min. 6 miesięcy
  przed przystąpieniem do projektu,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
   

W ramach projektu realizowane będą kursy języka angielskielskiego lub niemieckiego na poziomie A2 bądź B2 lub na pełnym poziomie A bądź B. Szkolenia zakończą się egzaminem zewnątrzym dającym możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego. Uczestnicy/Uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów udzialu w projekcie.

Wartość projektu wynosi 755 321,60 zł, a kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich to  642 023,36 zł.
 Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleja Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

tel. 510 815 080
e-mail: pakj@csi.info.pl

www.akademiapodkarpacka.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.