OFEROWANE WSPARCIE

W ramach projektu uczestnikom i uczestniczkom oferujemy:

SZKOLENIA

 • Szkolenia zawodowe z wybranego zakresu:

  - Magazyny (120 godzin)
  - Księgowość i finanse (100 godzin)
  - Grafika komputerowa (100 godzin)
  - Przedstawiciel handlowy (120 godzin)

   
 • Stypendium szkoleniowe.
 • Materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
 • Egzamin zawnętrzny.
 • Catering.
 • Zwrot kosztów dojazdu.
   


STAŻE ZAWODOWE (3 MIESIĄCE)

 • Stypendium stażowe.
 • Pokrycie kosztów badań lekarskich.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Zdobycie doświadczenia.
   


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – DORADCZE

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe z opracowaniem
  Indywidualnego Planu Działania (4 godziny).
 • Poradnictwo psychologiczne (3 godziny).
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (12 godzin).