AKTUALNOŚCI

16 maja 2018 r.

WYBÓR DOSTAWCY USŁUG CATERINGOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usług cateringowych (obiady wraz z przerwami kawowymi) w ramach projektu "Akcja Aktywizacja". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


16 maja 2018 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację na terenie Miasta Lublin lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego wskazanej przez Zamawiającego, szkoleń zawodowych z następującej tematyki: „Systemy fotowoltaiczne”, „Opiekun osoby starszej”, „Grafika komputerowa”, „Kucharz”, „Specjalista ds. księgowości i kadr i płac”, „Tworzenie aplikacji internetowych” w ramach projektu pn. "Akcja Aktywizacja" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.


26 kwietnia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie realizację na terenie Miasta Lublin lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego wskazanej przez Zamawiającego, szkoleń zawodowych z następującej tematyki: „Systemy fotowoltaiczne”, „Opiekun osoby starszej”, „Grafika komputerowa”, „Kucharz”, „Specjalista ds. księgowości i kadr i płac”, „Tworzenie aplikacji internetowych” w ramach projektu pn. "Akcja Aktywizacja". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


26 kwietnia 2018 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 27 marca 2018 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na przeprowadzeniewsparcia z zakresu „Poradnictwo zawodowe, Identyfikacja potrzeb i utworzenie Indywidualnych Planów Działania”, składające się z dwóch etapów: „Indywidualne poradnictwo zawodowe” oraz „Grupowe poradnictwo zawodowe” w ramach projektu pn. "Akcja Aktywizacja" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Konsorcjum: Lider: CUSTOM MEDIA GROUP Agnieszka Kędzierska, ul. Racławicka 42/70, 02—601 Warszawa oraz Partner: Cityschool Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.


27 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie pośrednictwa wsparcia z zakresu „Poradnictwo zawodowe, Identyfikacja potrzeb i utworzenie Indywidualnych Planów Działania”, składające się z dwóch etapów: „Indywidualne poradnictwo zawodowe” oraz „Grupowe poradnictwo zawodowe” w ramach projektu pn. "Akcja Aktywizacja". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


20 marca 2018 r.
ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA CENY RYNKOWEJ WYNAJMU SAL NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pn. Akcja Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.1: Aktywizacja zawodowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do przedstawienia wyceny usługi najmu sal/ pracowni komputerowej na potrzeby przeprowadzania: indywidualnego poradnictwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz realizacji szkoleń: „Tworzenie aplikacji Internetowych”, „Grafika komputerowa”, „Systemy fotowoltaiczne” lub „Opiekun osoby starszej”, „Kucharz”, „Specjalista ds. księgowości i kadr i płac” - świadczonej, na terenie Miasta Lublin lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego. Szczegóły zaproszenia znajdują się TUTAJ. Wersja edytowalna formularza do wyceny znajduje się TUTAJ.


15 marca 2018 r.
ROZPOCZYNAMY REKTUTACJĘ DO PROJEKTU

Z przyjemnością inforujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Do udziału zapraszamy osoby niepracujące w wieku 30 lat lub więcej. Dokumenty zgłoszeniowe będą dostepne już wkrótce TUTAJ. Wstępnego zgłoszenia chęci udziału w projekcie można dokonać telefonicznie (tel. 505 634 12) lub e-mailowo (akcjaaktywizacja@csi.info.pl). Zachęcamy do kontaktu.