strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Historia Firmy

Idea działalności Centrum Szkoleń i Innowacji zrodziła się na bazie doświadczenia zawodowego właściciela firmy – Grzegorza Miszczaka, który całą dotychczasową pracę zawodową oraz zainteresowania związał z działalnością na rzecz wspierania regionalnych instytucji w absorpcji środków unijnych.

Firma została zarejestrowana w maju 2009 r. Początkowo jako niewielka organizacja, lecz z ogromnym potencjałem intelektualnym i twórczym, rozpoczęła działalność w zakresie szkoleń oraz doradztwa dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych.

Od listopada 2009 rozpoczęliśmy w województwie lubelskim realizację własnego projektu EFS pt. „Euro Ekspert” skierowanego do rolników i ich domowników. Wkrótce pozyskaliśmy środki na kolejne projekty szkoleniowe. Obecnie realizujemy kilka projektów własnych skierowanych do różnych grup społecznych, nie tylko w województwie lubelskim, ale także w śląskim, dolnośląskim i wkrótce w zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Oprócz tego uczestniczymy w kilkunastu projektach szkoleniowych jako podwykonawca na terenie całego kraju.

Rok 2011 zaznaczył się szczególnie prężną działalnością Firmy. Weszliśmy w poczet członków Polskiej Izby Szkoleniowej, uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. W 2012 r. staliśmy się Centrum Egzaminacyjnym ECDL pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współpracowaliśmy jako partner z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji kompleksowych usług szkoleniowych - od początku naszej działalności wzięliśmy udział w kilkudziesięciu projektach w charakterze podwykonawcy.

Zeralizowaliśmy także projekt inwestycyjny, którego efektem jest kompleks edukacyjny – „Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji” z multimedialnym sprzętem opartym na nowoczesnej technologii.

Od początku działalności firmy przeszkoliliśmy kilka tysięcy os. osób z różnych dziedzin, m.in:  z pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami, języków obcych, handlu i negocjacji, obsługi komputera, przedsiębiorczości, administracji biurowej, kosmetyki i fryzjerstwa.

Naszym aktualnym zadaniem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaoferowanie im kompleksowych certyfikowanych szkoleń zawodowych, językowych oraz IT, gdyż ważne jest dla nas aktywne budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i rozpowszechnianie idei programu uczenia się przez całe życie (Life Long Learning).
 Kalendarium:
 

2017

 

 • Realizacja szkolenia "Microsoft Excel w wersji 2010 - poziom średniozaawansowany i zaawansowany" dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla 9 grup szkoleniowych w terminie od 13.02.2017 do 21.04.2017.
   
 • Realizacja szkolenia "Audyt energytyczny" dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w okresie w dniach 09.05.2017 i 10.05.2017 r.
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 1.2.1 "Rozwój z POWERem" na terenie woj. świętokrzyskiego

 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 8.2 "Zaktywizowane Mazowieckie" na terenie woj. mazowieckiego.

 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 1.2.1 "YOUTH = POWER!" na terenie woj. lubelskiego.

 • Realizacja projektu w ramach działania 9.3 "Podkarpacka Akademia Kompetencji Językowych" na terenie woj. podkarpackiego.

 • Realizacja projektu w ramach działania 6.2 "Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego" na terenie woj. wielkopolskiego.

 • Realizacja projektu w ramach Działania 12.3 „Lubelskie Kompetencje ICT” na terenie woj. lubelskiego.

 • Realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.3 „Czas na rozwój” na terenie woj. śląskiego.
   2016

 

 • Organizacja szkoleń z zakresu "Radzenia sobie ze stresem" dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w okresie od 27.10. do 17.11.2016 r.
   
 • Organizacja szkoleń z zakresu "Autoprezentacji i wystąpień publicznych" dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 14.11.2017 do 29.11.2016 r.
   
 • Zmiana formy prawnej. W związku z dynamicznym rozwojem firmy z dniem 22 grudnia 2016 r. Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego o nazwie Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
   
 • Realizacja projektu w ramach Poddziałania 11.4.3 „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” na terenie woj. śląskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 „Aktywizacja z POWERem” na terenie woj. lubuskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Działania 12.3 „LAJK - Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” na terenie województwa lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 „Lubelskie + NEET = POWER” na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Działania 10.2 „Nowa Szansa” na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Poddziałania 10.02.01 „Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej” na terenie woj. świętokrzyskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Działania 11.1 „Nowe kwalifikacje większe możliwości” na terenie województwa lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Działania 9.1 „Kwalifikacje i Doświadczenie” na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Działania 11.1 „Włączmy Lubelskie” na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach Działania 11.1 „Klucz do sukcesu” na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach Poddziałania 1.2.1 „Kurs na pracę” na terenie województwa pomorskiego.
   
 • Partnerstwo przy projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w ramach Działania 08.02 „Czas na start” na terenie woj. opolskiego.
   


2015
 

 • Realizacja umowy na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie zapewnienia udziału eksperta w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Practical  MEDskills – program praktycznego kształcenia studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.
   
 • Realizacja umowy na rzecz Województwa Lubelskiego na zrealizowanie szkoleń dla 219 Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”.
   
 • Realizacja umowy na rzecz Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży na usługi pośrednictwa pracy dla 47 uczestników  Projektu  „Sukces bez barier”. Nr POKL.06.01.01-16-132/14 na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim.
   
 • Realizacja umowy na rzecz Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego w ramach projektu „Pomysł na siebie”.
   
 • Realizacja umowy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach „Programu Wspierania Rodziny”.
   
 • Realizacja umowy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przeprowadzenie serii szkoleń dla pracowników oddziałów ZUS w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim.
   
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 7.4 "Czas na staż" na terenie woj. lubelskiego.
   


2014
 

 • Zmiana siedziby firmy. Centrum Szkoleń i Innowacji od 01.04.2014 r. prowadzi działalność w nowoczesnym biurowcu usytuowanym w samym centrum Lublina, na przeciwko Ogrodu Saskiego przy Al. Racławickich 8/18A.
   
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 7.2.1 "Czas na aktywność" na terenie woj. opolskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1 "BIT-Branża IT" na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 8.2.1 "Transfer Innowacji na Opolszczyźnie" na terenie woj. opolskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 6.1.1 "Konkurencyjni na rynku pracy" na terenie woj. śląskiego.
   
 • Uzyskanie Certyfikatu Rzetelności w ramach programu Rzetelna Firma realizowanego pod patronetem Krajowego Rejestru Długów. 
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1  „Wyższe kwalifikacje-większa konkurencyjność”  na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1 "Akademia Kompetencji" na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 9.6.2 "Mazowiecka Akademia ICT" na terenie woj. mazowieckiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 9.6.2 "Mazowiecka Akademia Języków" na terenie woj. mazowieckiego.
   


2013
 

 • Realizacja projektu w ramach poddziałania 9.6.2  „Mogę Więcej!” na terenie woj. Świętokrzyskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1  „Kwalifikacje dla ICT”  na terenie woj. wielkopolskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1  „Kompetencje XXI wieku” na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1  „Kompetentna Kadra Lubelszczyzny” na terenie woj. Lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach działania 9.4 „SZKOŁA DLA WSZYSTKICH” na terenie woj. śląskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach działania 9.4 "Akademia Nowoczesnego Nauczyciela" na terenie woj. śląskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach działania 9.4 „Nauczyciel - Specjalista ds. ICT" na terenie woj. wielkopolskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1 „Opolski Kapitał Ludzki" na terenie woj. opolskiego.
   
 • Realizacja projektu dla pracowników Centrum Szkoleń i Innowacji w ramach podziałania 8.1.1 „Wykwalifikowana kadra CSI".
   
 • Realizacja projektu w ramach działania 9.4.  „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela" na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Uzyskanie tytułu Akademii Edukacyjnej VCC (Academy of Education).
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.1 „Konkurencyjna Lubelszczyzna" na terenie woj. lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu w ramach podziałania 8.1.2 „Zaadaptuj się do zmian!" na terenie woj. wielkopolskiego.
   


2012
 

 • Uzyskanie tytułu Partnera Edukacyjnego VCC (Vocational Competence Certificate).
   
 • Realizacja projektu na terenie woj. śląskiego „Śląska Akademia Sukcesu" w ramach podziałania 8.1.1.
   
 • Realizacja dwóch projektów na terenie woj. zachodniopomorskiego: „Nowa Szansa" z poddziałania 8.1.2 oraz „Nowe Kwalifikacje Nowa Praca" z podziałania 8.1.2.
   
 • Realizacja projektu „Kwalifikacje przyszłości" w województwie wielkopolskim w ramach podziałania 8.1.1.
   
 • Uzyskanie tytułu Centrum Egzaminacyjnego ECDL (European Computer Driving Licence) z następujących produktów: ECDL Core, ECDL Start, ECDL Advanced,e-Citizen, ECDL WebStarter.
   
 • Wprowadzenie certyfikacji VCC, będącej jednolitym systemem potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
   
 • Wdrażanie produktów projektu inwestycyjnego: „Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji”.
   
 • Realizacja dwóch projektów informatycznych: „Akademia Umiejętności IT” oraz „Lubelska akademia e-przedsiębiorczości” z poddziałania 8.1.1 skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.
   
 • Realizacja projektu: „Kobieta na szlaku sukcesu” w województwie dolnośląskim w ramach poddziałania 8.1.1, skierowanego do pracujących kobiet.
   
 • Podwykonawstwo w 10 nowych projektach szkoleniowych.
   


2011
 

 • Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie działalności szkoleniowej oraz działalności doradczej w zakresie programów UE.
   
 • Rozpoczęcie realizacji projektu inwestycyjnego „Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji”- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tablic multimedialnych, kompleksowe wyposażenie dwóch sal  szkoleniowych.
   
 • Realizacja projektu „Euro Edukacja” w woj. lubelskim, przeszkolenie 90 nauczycieli i pracowników administracyjnych oświaty w zakresie zarządzania projektami i  pozyskiwania funduszy unijnych dla szkolnictwa.
   
 • Realizacja projektu „Euro Edukacja” w woj. śląskim – j.w.
   
 • Realizacja projektu „Euro Ekspert – Edycja II”, przeszkolenie 80 rolników i ich domowników w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
   
 • Uczestnictwo w 14 projektach szkoleniowych w charakterze podwykonawcy usług szkoleniowych.
   


2010
 

 • Realizacja projektu: „CEL – Centrum Europy Lubelszczyzna” z poddziałania 6.1.1 skierowanego do kobiet pozostających bez pracy z terenów wiejskich woj. lubelskiego.
   
 • Podwykonawstwo w 20 projektach szkoleniowych.
   


2009
 

 • Realizacja projektu „Euro Ekspert” skierowanego do rolników i ich domowników z woj. lubelskiego, poddziałanie 8.1.2.
   
 • Realizacja usług szkoleniowych w 13 projektach w charakterze podwykonawcy.