strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Zrealizowane projekty


PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020


Projekt "Lubelskie Kompetencje ICT" realizowany był na terenie województwa lubelskiego.
Projekt skierowany był do osób powyżej 25 roku życia z maksymalnie średnim
wykształceniem. W ramach projektu oferowaliśmy bezpłatne szkolenia z obsługi
komputera i wykorzystania IT realizowane zgodnie z ramami DIGICOMP.

 


 


Projekt "Nowa Szansa" realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W ramach projektu oferowaliśmy takie wsparcie jak: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.
 Projekt "Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej" realizowany był na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt skierowany był do osób z maksymalnie średnim wykształceniam, powyżej 29 roku życia i bez zatrudnienia. W ramach projektu oferowaliśmy takie wsparcie jak: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.
 Projekt "Aktywizacja z POWERem" realizowany był na terenie województwa lubuskiego.
Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają zatrudnienia. W ramach projektu oferowane było nastepujące wsparcie: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 


 

Projekt "Czas na START" realizowany był na terenie województwa opolskiego
we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego.
Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu oferowane było następujące wsparcie: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, warsztaty psychologiczne i psychospołczene, szkolenia zawodowe i staże.

 


 

Projekt "Lubelskie + NEET = POWER" realizowany był na terenie województwa lubelskiego.
Projekt skierowany był do osób poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają zatrudnienia.
W ramach projektu realizowane było takie wsparcie jak: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 


PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013


 

Projekt „Czas na staż” realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 96 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych, w wieku 15-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację programu aktywizacji tj.:

 • Doradztwo zawodowe: indywidualne (6 h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania, grupowe (18 h) oraz indywidualne pośrednictwo pracy (6 h).
 • Szkolenie zawodowe (120 h): Telemarketer, Sprzedawca, Pracownik biurowy lub Grafika komputerowa.
 • Trzymiesięczne staże zawodowe.
   

 


 

Projekt „Czas na aktywność!” realizowany był przez Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej przez podniesienie kwalifikacji, nabycie doświadczenia zawodowego i wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania na rynku pracy oraz poprawa dostępu do zatrudnienia przez 72 Uczestników Projektu.

Projekt skierowany był do osób zamieszkałych w wybranych gminach województwa opolskiego, bezrobotnych bądź poszukujących zatrudnienia w wieku do 30 lat. Gminy objęte wsparciem projektowym to: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka, Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce, Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik, Głubczyce, Baborów oraz Kietrz.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w następujących formach wsparcia:

1. DORADZTWO INDYWIDUALNE – 8 godzin zegarowych 

2. DORADZTWO GRUPOWE – 18 godzin dydaktycznych

3. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY – 6 godzin zegarowych

4. JEDNO WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE - 120 godzin dydaktycznych:

 • SPRZEDAŻ
 • CALL-CENTER
 • PRACE BIUROWE

5.    3-MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY NA STANWISKU ZWIĄZANYM Z TEMATYKĄ WYBRANEGO SZKOLENIA.
 


 


 

Projekt „Mazowiecka Akademia ICT” realizowany był na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie

 • Projekt skierowany był do osób dorosłych (w wieku 18-64 lata), uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. mazowieckiego, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia lub w wieku 18 – 24 lata, z obszarów wiejskich lub z wykształceniem maksymalnie średnim.
 • W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: szkolenie z obsługi komputera na poziomie ECDL Start/Base kończące się egzaminem zewnętrznym na poziomie ECDL Start/Base-PM.
   


 

 

Projekt Mazowiecka Akademia Językówrealizowany był na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie

 • Projekt skierowany był do osób dorosłych (w wieku 18-64 lata), uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. mazowieckiego, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia lub w wieku 18 – 24 lata, z obszarów wiejskich lub z wykształceniem maksymalnie średnim.
 • W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: szkolenie z języka angielskiego oraz niemieckiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A2 lub B2.

 

Projektu: „Wyższe kwalifikacje – większa konkurencyjność” realizowany  był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Oferta skierowana była do pracowników branży handlowej, transportowej, produkcyjnej, nieruchomości i ubezpieczeń, posiadających jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach z m.in.: Sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje; Przedstawiciel handlowy; Kadry, płace, księgowość, windykacja; Excel, Odnawialne źródła energii; Szkolenia managerskie; Język angielski; Język rosyjski oraz szkolenia logistyczne.

 


 

Projekt „Transfer Innowacji na Opolszczyźnie” realizowany był na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Celem projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań w wyniku współpracy sfery biznesu i nauki. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 15 pracowników jednostek naukowych oraz 5 pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Uczestnicy w zależności od wybranej ścieżki szkoleniowej brali udział w:

 • 24 - godzinnych szkoleniach obejmujących własność intelektualną, prawo patentowe, konkurencyjność oraz finansowanie komercjalizacji badań bądź efektywną komunikację, zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym oraz innowacje i konkurencyjność w nowoczesnym zarządzaniu
 • 16 – godzinnych warsztaty wyjazdowych połączonych z wizytą w centrach naukowo-badawczych
 • 2 lub 4 – miesięcznych płatnych stażach.

Projektem były objęte osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach lub jednostkach naukowych z terenu województwa opolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniach i stażach oferowanych w ramach projektu.
 


 

Projekt „BIT- Branża IT” realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Grupą docelową projektu byli pracownicy/przedsiębiorcy z 6 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność  na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 43 pracowników/ przedsiębiorców, którzy wzięli udział w wybranych szkoleniach:

 • Programowanie zaawansowane AX (Microsoft Dynamics AX).
 • Programowanie w Microsoft Dynamics AX z wykorzystanie X++.
 • Instalacja i konfiguracja AX 2012  (Microsoft Dynamics AX).
 • Programowanie w C++ (MS-2349 Programming with the Microsoft.
 • NET Framework (Microsoft Visual C# .NET).
 • Microsoft SQL Server 2008.
 • Wstęp do programowania dla konsultantów.
 • Środowisko PL/SQL.
 • Zaawansowana praca z Oracle.
 • Programowanie JAVA.Controling.
 • Czas pracy dla działu kadrowego.
 • Język angielski.
 • OZE- zielone biuro.
   

 

Projekt „Konkurencyjni na rynku pracy” realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Celem projektu było zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia u 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez uczestnictwo w:

 • doradztwie zawodowym: indywidualnym (6 h) w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działań oraz grupowym (4 h)
 • w wybranym szkoleniu zawodowym (120 h): Kadry i płace; Finanse i księgowość; Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
 • trzymiesięcznym stażu zawodowym.

Grupą docelową projektu było 60 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • zamieszkałych na terenie województwa śląskiego;
 • w wieku do 30 lat;
 • zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne.
   

 

Projekt: „Akademia Kompetencji”  realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Projekt skierowany był do pracowników i kadry zarządzającej dziesięciu wskazanych z nazwy przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży szkoleniowo - doradczej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego.

W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu: zarządzania projektami,  specjalistycznych szkoleń doskonalących, umiejętności komputerowych oraz języka angielskiego.
 


 

Projekt „Kwalifikacje dla ICT” realizowany był w okresie od października 2013 r. do końca stycznia 2015 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 • Projekt skierowany był do przedsiębiorców (w tym także osób samozatrudnionych) i z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego prowadzących działalność w branży informacja i komunikacja z sekcji J, Dział 58 – 63 i ich pracowników, w tym kadry zarządzającej, zamieszkałych lub pracujących na obszarze województwa wielkopolskiego.
 • W ramach projektu zostały przeprowadzone następoujące szkolenia: MS VISUAL STUDIO 2010, programowanie w języku C#, programowanie systemów informatycznych w UML2, działalność gospodarcza w Internecie E-BIZNES, COREL DRAW I ADOBE PHOTOSHOP, Analiza i modelowanie systemów informatycznych, JAVA PERSISTANCE API, trening kompetencji społecznych, efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, legalność oprogramowania - aspekty prawne w IT.
    

Projekt „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela”, realizowany był w okresie 01.10.2013 r. – 31.01.2015 r. na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

 • Projekt skierowany był do nauczycieli uczących w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z obszarów wiejskich województwa śląskiego.
 • W ramach projektu 24 uczestników projektu wzięło  udział w „Kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki”, a 96 w szkoleniu  „E-nauczanie w edukacji”.
   

 


 

Projektu: „Kompetentna Kadra Lubelszczyzny” realizowany  był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 • Projekt skierowany był do pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego. Swoją ofertę kierowaliśmy do pracowników branży informatycznej, logistycznej i budowlanej, posiadających jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego.
 • W ramach projektu zrealizowano takie szkolenia z zakresu: zarządzania, księgowości, finansów, kompetencji informatycznych oraz umiejętności obsługi specjalistycznych programów.
   

 


 

Projekt „Opolski Kapitał Ludzki" realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

 • Projekt skierowany był do pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego z następujących branż: budowlanej, spożywczej, energetycznej, drzewnej, usługowej, chemicznej, metalurgicznej. Osoby pracujące na terenie w/w województwa (zatrudnione w instytucjach posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa).
 • W ramach projektu oferowane były szkolenia z branżowego języka: angielskiego; negocjacji i handlu międzynarodowego; umiejętności menadżerskich; obsługi klienta; zarządzania projektami  w przedsiębiorstwie z  wykorzystaniem programów IT.
   

 

Projekt „Mogę Więcej!” realizowany był na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

 • Projekt skierowany był do osób bezrobotnych jak i zatrudnionych, powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy uczestniczyły w kursach i szkoleniach, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. świętokrzyskiego.
 • W ramach projektu oferowane były następujące zajęcia: szkolenie z języka angielskiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A (A1 + A2), kurs komputerowy z egzaminem ECDL Start.
   

 


Projekt „Kompetencje XXI wieku” realizowany był w na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 • Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy sektora MIKROPRZEDSIĘBIORSTW z terenu woj. lubelskiego.
 • Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programów IT, negocjacji handlowych, analizy finansowej przedsiębiorstwa, MCSA. SQL Serwer 2012, MCSA. Windows Serwer 2012.
   

 

Projekt „Nowa Szansa realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

 • Projekt skierowany był do 30 osób pełnoletnich (18 kobiet i 12 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz zamieszkują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • W ramach projektu każdy z uczestników wziął udział w 200 godzinnym szkoleniu zawodowym: grafik komputerowy lub kosmetyczka, nastepnie 15 osób wzięło udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym, a pozostałe 15 w szkoleniu z przedsiębiorczości oraz otrzymało wsparcie finansowe do 40 000 na rozwój własnej działalności gospodarczej.
   

 

Projekt „Nauczyciel - Specjalista ds. ICT” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 • Projekt skierowany był do Nauczycieli oraz Instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach ogólnych i zawodowych na obszarach wiejskich i/lub zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców województwa wielkopolskiego.
 • Uczestnicy Projektu wzięli udział w szkoleniach z zakresu obsługi tablicy interaktywnej i tworzeniea ćwiczeń multidydaktycznych, obsługi tablicy interaktywnej i tworzenia językowych ćwiczeń multidydaktycznych oraz obsługi i wdrażania platformy e-learningowej.
 • Projekt realizowany był w okresie od 31.03.2013r.  do 31.05.2014 r.
   

 

Projekt „Konkurencyjna Lubelszczyzna” był realizowany w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. 

 • Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy sektora MIKROPRZEDSIĘBIORSTW z terenu woj. lubelskiego.
 • W ramach projektu prowadzone były następujące szkolenia: zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi; PR i marketingu, księgowości, kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma Pro, analiza finansowa przedsiębiorstwa, oraz kurs branżowego języka: angielskiego lub niemieckiego.
   

 


 

Projekt „Nowe Kwalifikacje - Nowa Praca zrealizowano na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie

 • W projekcie wzieło udział 60 osób dorosłych, odchodzących z rolnictwa lub domownicy rolników z terenu woj. zachodniopomorskiego z gmin: Szczecinek, Biały Bór, Sławno, Bobolice, Grzmiąca, Barwice, Tychowo.
 • Projekt oferował szkolenia zawodowe przekwalifikowujące: fryzjerka, kosmetyczka, specjalista ds. finansowo-księgowych,  doradztwo zawodowe oraz szkolenie komputerowe.
   

 

Projekt „Kwalifikacje przyszłości” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 • Do udziału w projekcie byli kwalifikowani pracownicy oraz przedsiębiorcy (w tym także osoby samozatrudnione) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego z następujących branż: rolnictwo, budownictwo, finanse i ubezpieczenia, branża spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko – meblarska, elektroniczna, ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna, chemiczna, logistyczna, hotelarska, gastronomiczna, turystyczna, transportowa, odzieżowa, metalowa i handlowa.   
 • W ramach projektu dostępne były następujące szkolenia: grafika komputerowa, zarządzanie potencjałem przedsiębiorstwa, kadry i płace, księgowość w MŚP.
   


Projekt „Kobieta na szlaku sukcesu” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

 • Skierowany był do pracujących kobiet (z wyłączeniem osób niepełnoletnich oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego.
 • W ramach projektu dostępne były następujące szkolenia: z języka obcego, marketingu i zarządzania w turystyce, obsługi ruchu turystycznego, a także indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.
   

 


Projekt „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela”, realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 • Projekt skierowany  był do nauczycieli, nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych na terenach wiejskich województwa lubelskiego.
 • Każdy ze 120 uczestników projektu wziął udział w zajęciach z zakresu metodyki pracy z uczniem lub rozwoju osobistego.
   

 

 

Projekt „Zaadaptuj się do zmian!” był realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

 • Adresowany był do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora mikro i małych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na ternie województwa wielkopolskiego przewidzianych do zwolnienia. 
 • W ramach projektu prowadzone było doradztwo oraz następujące szkolenia: zarzadzanie magazynem, kadry i płace, instalatorzy systemów OZE. 
   

 

 

Projekt „AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI IT” był realizowany na postawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

 • Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy (w tym także osoby samozatrudnione) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych/prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.
 • Zaproponowane w projekcie szkolenia pozwoliły zgłębić wiedzę z dziedziny informatyki m.in. z zakresu projektowania graficznego, przestrzennego,  tworzenia stron www i nie tylko.
   

 

 

Projektu „Lubelska Akademia e-przedsiębiorczości”, został zrealizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

 • Grupą docelową projektu były osoby (w tym osoby niepełnosprawne) pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach  na terenie województwa lubelskiego.
 • Beneficjenci skorzystali z wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych z zakresu grafiki komputerowej, projektowania przestrzennego lub e-marketingu.
   

 

 

Projekt „ICT kluczem do rozwoju oświaty” był realizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

 • Uczestnikami projektu byli nauczyciele i dyrektorzy szkół publicznych z obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
 • Nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT niezbędnych w pracy dydaktycznej we współczesnej szkole. Poprzez udział w szkoleniach, dyrektorzy szkół uzyskają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zarządzania placówkami edukacyjnymi z wykorzystaniem ICT.
   

 

 

Projekt „Lubelszczyzna bez granic” został zrealizowany na postawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

 • Uczestnikami projektu byli pracownicy i pracodawcy (w tym osoby samozatrudnione) z województwa lubelskiego pragnący skorzystać z doradztwa i rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Beneficjenci uzyskali wsparcie szkoleniowe z zakresu negocjacji i handlu międzynarodowego oraz znajomości języka angielskiego. 
   

 

 

Projekt „Euro Edukacja”, zrealizowano na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  w Lublinie.

 • Projekt skierowany był do nauczycieli oraz kadry administracyjnej systemu oświaty z województwa lubelskiego. 
 • Każdy z 90 uczestników projektu wziął udział w 120 godzinach zajęć z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków z EFS.
   

 

 

Projekt „Euro Edukacja”, zrealizowano na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego  w Katowicach.

 • Projekt skierowany był do nauczycieli oraz kadry administracyjnej systemu oświaty z województwa śląskiego. 
 • Każdy z 90 uczestników projektu wziął udział w 120 godzinach zajęć z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków z EFS.
   

 

 

Projektu „EURO EKSPERT” został zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 • Projekt był skierowany do osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenach województwa lubelskiego. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie były kwalifikowane kobiety oraz osoby z wyksztalceniem średnim i policealnym.
 • Beneficjenci skorzystali z udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu: obsługi komputera, pozyskiwania i rozliczania funduszy UE.
   

 

 

Projektu „EURO EKSPERT - II EDYCJA” został zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 • Uczestnikami projektu były osoby odchodzących z rolnictwa z terenu wiejskich województwa lubelskiego.
 • W ramach projektu prowadzono doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia z profesjonalnej obsługi komputera i przygotowywania projektów unijnych.
   

 

 

Projekt „CEL - Centrum Europy - Lubelszczyzna” został zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 • Grupą docelową projektu były niepracujące kobiety z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego u kobiet pozostających bez zatrudnienia.
 • W ramach projektu prowadzono doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia z profesjonalnej obsługi komputera i przygotowywania projektów unijnych. Uczestniczki projektu miały zapewnione dodatkowo trzymiesięczne praktyki zawodowe.
   


 

Projekt „Szkoła dla wszystkich” realizowany  był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

 • Adresatami projektu byli nauczyciele uczący w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z obszarów wiejskich województwa śląskiego.
 • W ramach projektu zostały zrealizowane kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki oraz szkoleniu e-nauczanie w edukacji.


 

Projekt „Śląska Akademia Sukcesu” realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

 • Grupą docelową projektu były osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy.
 •  Szkolenia prowadzone w ramach projektu obejmujmowały następująca tematykę: specjalista ds. finansowo-księgowych, specjalista ds. kadrowo-płacowych oraz szkolenia komputerowe: grafika komputerowa, ECDL WebStarter, obliczenia arkuszowe i bazy danych. 
   


Zapraszamy do zapoznania się z opisami projektów w trakcie realizacji.